Werkwijze

Wat betekent multidimensionaal?

Ik werk multidimensionaal, dat wil zeggen dat ik werk op alle lagen. Onze ziel leeft ook tegelijkertijd in andere tijden en op andere plekken dan op aarde. Deze zielendelen staan allemaal in verbinding met elkaar als appels die deel uitmaken van dezelfde tak, die vervolgens weer verbonden zijn met dezelfde boom. Je ziel is niet alleen een individuele entiteit, maar is ook karmisch verbonden met zielengroepen en voorouders. Dit alles leeft dan ook door in je dagelijkse leven, vaak zonder dat je hiervan weet hebt. Nadat je genoeg persoonlijk karma hebt getransformeerd, zul je te maken krijgen met het karma van je zielengroep en ander collectief karma.

Wat bedoel je met het opheffen van blokkades. Dat kan niemand anders bij je kan doen. Healing (verbinden of loslaten) doe je uiteindelijk toch zelf?

De vraag is dan: wat is het zelf? In de meeste gevallen associëren we het zelf met de ik-persoon. Deze zal de diepliggende blokkades niet gemakkelijk opheffen, omdat er vaak nog een belang is bij het in stand houden. Een samenwerking met andere zelven, zoals engelen en meesters, die met het hogere zelf samenwerken kunnen heel rechtstreeks verdichtingen in je systeem openen. Daar waar dit meer licht in je leven brengt en dus bij je zielenpad hoort, gebeurt dit. Wat ik dan doe, is contact leggen met dit veld en de intentie uiten om dit te laten plaatsvinden, dat is idd faciliteren. Ik doe dan niets, maar blokkades worden toch opgeven.

Moet je in vorige levens geloven?

Vorige of andere levens zijn levens in andere frequenties waar je wel mee verbonden bent (andere dimensies, andere tijden, maar ook je zielengroep en het hele collectief, alles dus). Doordat je verbonden bent, leven sommige ervaringen en thema’s door je heen. Maar om een oorzaak van die ervaring in je eigen leven als persoon te vinden, lukt vaak niet. In principe maakt het ook niet uit.. het is niet persoonlijk.. het wil alleen door jou gezien worden.

Wat bedoel je met het vrij worden van familiekarma?

Ik heb gezien en ervaren dat je door op te staan in je werkelijke kracht, je familieleden ook uit hun angsten, drama's en niet ondersteunende overtuigen kunt halen. Dit werkt ook door in de andere dimensies, omdat je hier mee verbonden bent. Vanuit de compassie voor jezelf, geef je de ander de ruimte om dit (energetisch) ook te transformeren.