Prijs en waarde

De prijs van de workshops heeft alles te maken met waarde, de waarde die hij heeft voor jou en de waarde die je hem toekent. Je bent hoe dan ook altijd van harte welkom om te komen.

Zelfwaardering
Je bepaalt zelf de waarde als gevolg van de workshop. Niet achteraf, maar vooraf. Door jouw waardering te geven, bekrachtig je je intentie. Het Kosmisch Bewustzijn steunt jouw intentie in de mate waarop je hemzelf gewaardeerd hebt. Het helpt je op alle mogelijke manieren aan draagkracht zodat rijkelijk gevolg aan je intentie kan worden geven.

Potentie van de workshop
Tijdens de workshops krijg je meerdere zaadjes aangeboden die de potentie hebben om uit te groeien tot zeer diepgaande inzichten passend bij jouw specifieke pad. De waarde van de workshop laat zich dus niet in 1 dag zien, maar toont zich stapsgewijs. Dit is een proces wat zich ontvouwt in jouw universele hart, en gebonden is aan jouw unieke timing. De zaden hebben dus rijping nodig, waarbij jouw intentie, betrokkenheid en focus essentieel is. Pad naar Huis ondersteunt je graag bij dit proces door middel van afstemmingsavonden, het in contact brengen met anderen of persoonlijke begeleiding waar nodig, zodat de waarde voor jou alleen maar toeneemt.

Je zult de workshop op verschillende tijden verschillend gaan waarderen, omdat er zowel positieve als negatieve krachten aan verbonden zijn. Deze krachten zijn beide dienend aan zowel jouw spirituele groei, als aan die van de andere betrokkenen van de workshop.

Meerwaarde
Door met elkaar in verbinding te zijn (ook na de workshop) kunnen inzichten met elkaar uitgewisseld worden, zodat zij gezamenlijk het juiste perspectief en de diepte krijgen. Naast de afstemmingsavonden komt er binnenkort ook een afgeschermde online omgeving, om in contact te komen met gelijkgestemden.

Overvloed
Je WEET wanneer een zaad tot rijping is gekomen. Dan is niet alleen de vrucht,  maar juist ook de weg ernaartoe met alle ontmoetingen met jezelf en anderen de grootste rijkdom die je jezelf en anderen hebt kunnen geven.