Visie

Het eenheidsbewustzijn is een levensperspectief waarbij alles een functie heeft binnen het geheel. Tijdens de afdaling van ons bewustzijn in de materie zijn vanuit de dualiteit storingen ontstaan, waardoor het zuivere licht niet meer kon doortrillen. Vervormingen ontstonden en wij konden de weg terug niet meer vinden. We ervoeren de heelheid niet meer en zijn steeds meer zaken buiten onszelf gaan zoeken om voldoening en vervulling te ervaren. We zijn gaan creeeren om onze behoeften te bevredigen, terwijl we alles - wat we nodig hebben om de samensmelting weer te ervaren- in ons hebben.

Vanuit het eenheidsperspectief is datgene wat er NU aanwezig is, precies datgene wat navigeert naar de samensmelting met het zuivere al. Door ons te verbinden met dat wat wij ervaren op materieel, emotioneel, mentaal, energetisch of spiritueel vlak, verdiepen wij ons en kan innerlijke vervulling plaatsnemen die we vervolgens in de buitenwereld manifest gaan zien. Creatie wordt daarmee een effect van innerlijke bewustzijnsverbinding.

De dualiteit is een perspectief om de keerzijde te ervaren. Zolang wij ons nog vasthouden aan een persoonlijke voorkeur, zal het mechanisme van de dualiteit zich in stand blijven houden. Dit is de fase waar o.a. zelfrealisatie belangrijk is. Wanneer wij ons vereenzelvigen met het geheel, waar onze persoonlijkheid onderdeel van is, dan kan vanuit afstemming met het zelf als onderdeel van het geheel als van zelf en geheel moeiteloos gehandeld worden. De afstemming die in het NU moment plaatsvindt, is het meest effectief aangezien het geheel een behoorlijk dynamische eenheid is. Op deze manier kunnen alle aspecten hun juiste plaats in de schepping gaan ervaren, wat tot een nieuwe fase in het collectieve bewustzijn leidt.