Het potentieel van de kern

Een nieuw perspectief

In de kern ligt een nieuw potentieel voor de mensheid. Wanneer vanuit die kern wordt gehandeld openbaart zich deze potentie. Dit is iets wat wij ons nu nog zeer zelden kunnen voorstellen, we staan pas aan het prille begin van deze transformatie. Hoe meer mensen vanuit hun kern aanwezig zijn, hoe meer de overvloedservaring voor iedereen realiteit wordt.

De focus ligt hierbij niet op expansie, succesvol zijn of waarde bieden. In de kern is het simpel, afgestemd en aangesloten. Hier komt alles samen, binnen en buiten, boven en onder, toekomst en verleden en alle elementen zijn in evenwicht met elkaar. Alles wat nu in en om je heen is, staat in verbinding met die kern en wil dan ook geïntegreerd en gelijkwaardig meedoen in dit nieuwe tijdperk.

Abstract Exotic Fractal Background Spiral Flower With Glowing Core ...

Ik ga uit van het heelheids- en eenheidsperspectief. Dat is het uitgangspunt om in de kern aanwezig te zijn. Alles is al heel, iedere situatie heeft zijn perfectie bereikt. De kern staat namelijk in verbinding met het geheel, wat door jou in balans gebracht wordt. Het gaat hierbij om wat er bewust en onbewust, zichtbaar en niet zichtbaar, gemanifesteerd en niet gemanifesteerd is. Aanwezig zijn in de kern en balans aanbrengen is een staat van zijn, een bewustzijnsstaat, waarbij innerlijke integratie het werk is wat verricht wordt. Alles wat aanwezig is in je leven heeft ge├»ntegreerd en in waarheid gezien te worden. Dat wat geen waarheid is, zal gaan schuren, wat je mentaal, emotioneel en/of fysiek ervaart. 

Dit proces van uitbalanceren is zeer dynamisch en intensief. Elementen worden toegevoegd of verdwijnen, diepe lagen worden aangeraakt en gaan meedoen in het geheel, fundamenten die eerder vertrouwen en kracht gaven krijgen een ander perspectief, kortom waarheden veranderen voortdurend. Jouw positie verandert naarmate je reist in tijd, ruimte en frequentie. Het vraagt je om steeds meer perspectieven te omarmen en je hart te openen in iedere situatie. Als er een balanspunt bereikt is, dan volgt er een nieuwe stroming, daar hoef je niets voor te doen.

Om dit proces zo makkelijk mogelijk te laten verlopen maak je gebruik van de natuurlijke gang van zaken. Alle elementen in tijd en ruimte van jouw bestaan zijn hier mee verbonden en willen samen komen in de meest vloeiende, verbindende en vanzelfsprekende manier. Informatie uitwisseling en aansluiting vindt hierdoor optimaal plaats. In het proces van de natuurlijke gang van zaken is het belangrijk om je gewaar te zijn van de natuurlijke bewegingen, zoals openen, verbinden, verdiepen, integreren, scheiden, loslaten en gewaarworden. Het belangrijke werk zit hem er nu in om deze processen hun eigen natuurlijke gang te laten gaan. Dus niet manipuleren, sturen, helpen, activeren of in gang zetten. Het kunnen zijn met wat er is, hoe stil, dynamisch, saai of oncomfortabel dan ook, is de kortste, krachtigste weg naar het balanspunt en de kern. 

Het helpt om in dit proces feedback te krijgen en te kunnen vertrouwen op dat wat er is. Dit in plaats van in de weerstand te gaan, in de afscheiding of in de actiestand. Dit is waar mijn bijdrage ligt. Ik zoek samen met jou naar het perspectief waarbij de natuurlijke beweging optimaal voor jou werkt. Daarbij kan ik elementen en bewegingen duiden die wellicht nog niet in het bewustzijn aanwezig zijn.