Liefde & Onvoorwaardelijkheid

Dag 1 -Van het ervaren van angst naar het ervaren van liefde

In wezen is alles liefde. Dit is onze natuurlijke en permanente staat. Deze liefde is onvoorwaardelijk. Daar waar voorwaarden zijn, is ook angst. Angst is echter een illusie, wat vreemd lijkt omdat je angst als zeer werkelijk ervaart. Angst wil in feite zeggen dat je iets ervaart wat niet overeenkomt met je hoogste/diepste zelf. Als je dit mechanisme weet te doorgronden, kun je er voor kiezen om op een andere manier met je angst om te gaan. Je gebruikt je angst als klankbord om bij je zelf thuis te komen.

Wat gaan we doen?
Deze dag oefenen we in het vinden, herkennen, integreren, activeren en uitbouwen van de onvoorwaardelijke liefdes- en hartstoon. Je neemt deze ervaringen mee als ijkpunt voor de weg die je vervolgt. We doen verschillende oefeningen waarbij je helemaal zakt in jezelf en vandaar uit je verbindt met je diepere lagen. Vervolgens oefenen we met anderen om het liefdesveld de ruimte te geven die het nodig heeft. In deze onvoorwaardelijke ruimte beweeg je je vrij en autonoom en ervaren we als groep wat hiervan de effecten zijn. Hiermee verdiepen we, en activeren we het onvoorwaardelijke liefdesveld in het dagelijkse handelen. 

Je mag zelf jouw persoonlijke situatie inbrengen waarbij je tools aangeraakt krijgt die echt voor jou van toepassing zijn. We behandelen de verschillende hoedanigheden van het angstmechanisme. Bij de oefeningen nemen we het bewustzijn van het edelstenenrijk mee, die dit onvoorwaardelijke liefdesveld van belichamen.

Wat leer je?
Na deze dag sta je lichter en met veel meer vertrouwen in het leven. Je hebt geleerd om te ontspannen bij de uitdagende stukken in je leven, zodat ze in liefde zich aan je kunnen ontvouwen. Je zult je bewuster worden van de lagen die druk of stress in je leven geven en vindt hierdoor meer rust omdat je ze kan omarmen in plaats van ze willen verbannen. Je kan ook veel meer geduld opbrengen als het even "tegen" zit.

Praktische info
Datum - Vrijdag 4 september 09:30 - 13:30 u
Locatie - omgeving Apeldoorn
Prijs -  € 90,- incl. BTW en lichte lunch
Aanmelden - stuur een email naar info@padnaarhuis.nl

Wij hebben tijd gecreëerd om alles wat geen liefde is te kunnen ervaren om zo het geheel volledig te kunnen waarderen.

Lees meer over dag 2: Overgave & Begrenzing