De nieuwe aarde mens

Achtergrond
We hebben de reis vanuit de bron naar de aarde gemaakt, tot in de diepste stof hebben we ervaringen opgedaan. We zijn met ons bewustzijn uit de eenheid gevallen en verlangen er diep naar om weer heel te zijn. Deze terugreis naar volbewuste eenheid is in deze tijd aangebroken voor velen van ons.

Wanneer we al onze ervaringen als mens geaccepteerd hebben en deze ervaringen met compassie geïntegreerd zijn, kunnen we alles zijn zonder oordeel. We hoeven niets meer te doen en zijn niet meer op zoek naar iets wat buiten ons ligt. Vervolgens wacht dan de uitdaging om ook andere bewustzijnslagen en perspectieven te integreren. Er hoeft niets meer veranderd te worden aan de Schepping. Alles is.

Verlichten van de verdichting
Vanuit deze verbondenheid met het Al, wacht ons de nieuwe taak om vanuit dit weten te handelen, waardoor een nieuwe structuur ontstaat. Structuren die hun oorsprong hebben vanuit heelheid ipv verdeeldheid.

Het dagelijks ervaren van deze verbondenheid met het Al, is nu nog een uitdaging doordat we de natuurlijke flow nog duaal ervaren.  Wanneer we inzicht krijgen in de oorspronkelijke bedoeling, kunnen we de verdichte lading verlichten waardoor we mee gaan trillen met dit verbonden bewustzijn.

In 2015 ervoer ik de oorspronkelijke bedoeling van deze evolutiestap tijdens een spontane transmissie. Dit voelde als een grote verschuiving in mijn leven. Wat een bijzondere ervaring en wat een overvloed aan nieuwe informatie! Lange tijd ben ik bezig geweest met het integreren van deze informatie. Nu voelt het fijn om samen met anderen de lagen verder te verdiepen. Voel jij dit ook, dan nodig ik je van harte uit om deel te nemen aan deze cursus.

Opzet cursus
Deze introductiecursus bestaat uit 7 dagen, die staan voor 7 evolutiefacetten van bewustzijn.  Tijdens een cursusdag wordt verbinding gemaakt met de oorspronkelijke bedoeling van deze bewustzijnslaag, waardoor je kan ontspannen in wat zich aandient (of juist niet aandient) in je leven. Bij het integreren van dit weten in ons dagelijkse leven, maken we de transitie van de oude aardemens naar de nieuwe aarde mens; jij als multidimensionaal co-creator verbonden aan een nieuw universum.

De thema's van de dagen zijn:
Dag 1 - Liefde & Onvoorwaardelijkheid
Dag 2 - Overgave & Begrenzing
Dag 3 - Leiderschap & Beweging
Dag 4 - Binnenwereld & Buitenwereld
Dag 5 - Disbalans & Essentie
Dag 6 - Cocreatie & Scheppingskracht
Dag 7 - Speelveld & Manifestatie

De lagen hebben een specifieke opbouw, die niet toevallig is. Ze hoeven voor jou echter niet in dezelfde volgorde of achter elkaar gevolgd te worden. Voel hierbij wat jouw weg is. Als je de hele reeks volgt is er een korting van 10%.